Članarina

Vrste članarine


U okviru svake članarine imate pravo na neograničen broj dolazaka u toku važenja iste.


U slučaju povreda, odmora ili nekih drugih nepredviđenih situacija članarina se može stopirati minimalno 10 a maksimalno 30 dana.


Klub radi tokom cele godine. Jedini neradni dani kluba su 1. i 2. januar. Članarina važi mesec dana od datuma uplate.


Za naše drage dame, imamo specijalnu članarinu koja podrazumeva korišćenje teretane i svih grupnih programa bez ograničenja broja dolazaka.


Članarine

- korišćenje grupnih programa
- korišćenje teretane
- kombinacija teretane i grupnih programa