Članarina

Prva 3 besplatna treninga


Cilj nam je da se uverite u kvalitet naših usluga. Najbolji način za to je da uradite probni trening. Imaćete pouzdan uvid u rad sa spravama, atmosferu i uslove u klubu, saradnju sa osobljem.


Šta dobijate?

- korišćenje svih sprava u klubu
- korišćenje kardio sprava
- konsulataciju sa trenerima
- početna obuka za pravilno vežbanje


Popunite formular za vaša tri besplatna treninga:


Odredite šta želite da postignete: